Közzététel

Információs pult Telefon és Fax száma: 388-2373, 388-7370

Frissítés: a változást követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve:

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft
Székhelye: 1032 Budapest, San Marco u. 81.
Telefon/Fax: 388-2373, 388-7370
e-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu
honlap: www.kulturkozpont.hu

Frissítés: a változást követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Felügyeleti szerv: Óbuda – Békásmegyer Önkormányzata 100%
Székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3.
Telefonszám: 4378-500
e-mail: postabonto@obuda.hu
honlap: www.obuda.hu

Frissítés: a változást követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Tevékenységre működésre vonatkozó adatok:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Frissítés: a változást követően azonnal feltöltendő/csatolt fájlként elküldendő
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: művelődési házak működtetése

Tartalmuk:
– Közszolgáltatások igénybevételének rendje: Alapító okirat szerint
– Közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke: Alapító okirat szerint

Feltöltendő/ mellékletként elküldendő – 2. számú melléklet

Frissítés: a változást követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Adatvédelmi szabályzat

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk:

Közbeszerzési pályázat nyomdai szolgáltatásra – 3. számú melléklet

Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltendő/mellékletként elküldendő

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések, nyilvános megállapításai:

Belső ellenőrzési jelentés 2012. – 4. számú melléklet

Feltöltendő/mellékletként elküldendő

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége:

A Társaság közérdekű adatai, előzetes időpont egyeztetése után székhelyünk gazdasági irodájában megtekinthető:
Tel/Fax: 06/1 388-2373, 06/1 388-7370

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

KSH adatszolgáltatás – 5. számú melléklet

Feltöltendő/Mellékletként csatolandó
Frissítés: negyedévente. Az előző állapot archívumban tartásával.

Gazdálkodási adatok:

Közhasznúsági és számviteli beszámoló – 6. számú melléklet

Feltöltendő/Mellékletként csatolandó
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: 10 évig

Vezetők, tisztségviselők létszáma, illetményük, munkabérük, rendszeres juttatásaik, egyéb alkalmazottak részére nyújtott juttatások.

Felügyelő bizottsági tagok létszáma, illetményük, munkabérük, rendszeres juttatásaik, egyéb alkalmazottak részére nyújtott juttatások.

Feltöltendő/mellékletként elküldendő – 7. számú melléklet

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

Pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők pályázati eredménye:

Jelenleg nincs pályázat.

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

Közbeszerzési információk (Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről:

Közbeszerzési terv 2012. – 8. számú melléklet
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Megkötött szerződés

Feltöltendő/Mellékletként csatolandó
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott idejű szerződéseknél annak időtartama. (ÁFA nélküli adatok)

Szerződéslista csatolva – 9. számú melléklet

Feltöltendő/Csatolmányként elküldendő

Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napon
Megőrzés:. A közzétételt követő 5 évig

Statisztikai összegzés 2009
1. Tájékoztató ellenőrzésre
Egyszerűsített éves beszámoló 2010
Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
Független könyvvizsgálói jelentés közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010
2010. évi beszámoló elfogadása
2010. évi Közhasznúsági jelentés
2010. évi Közhasznúsági jelentés – számszaki rész
2010. évi közhasznúsági jelentés mellékletei
2011. évi közbeszerzési terv
2011. évi módosított közbeszerzési terv
2012. évi közhasznúsági jelentés
2012. évi Kiegészítő melléklet
A foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (2009-2012)
2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium visszaigazolása
2013. évi közbeszerzési terv
2013. évi beszámoló
2014. évi beszámoló
2015. évi beszámoló
Alapító okirat

Az  5.000.000,- Ft-ot meghaladó szerződések a 2010. június 1 és 2013. június 1. közötti időszakban:
5 millió feletti szerződés – Event 2010.10.25.
5 millió feletti szerződés – Event 2011.11.09.
5 millió feletti szerződés – Gryllus 2012.10.17.
5 millió feletti szerződés – Pepitart 2012.05.15.
5 millió feletti szerződés – Pepitart 2013.március 8.
Az  5.000.000,- Ft-ot meghaladó szerződések 2013. június 1-től:
5 millió feletti szerződés – S-TÉR Kft 
5 millió feletti szerződés – Vento
2013. és 2014. évi közbeszerzési terv
2015. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. Óbudai Nyár 2015
Belső ellenőrzési jelentés
5 millió feletti szerződés – BDK
5 millió feletti szerződés – Viprodukció
5 millió feletti szerződés – Gryllus

5 millió feletti szerződés – Gallaidesign Kft.

Nyomdai szolgáltatás 2016 – eljárást megindító felhívás

5 millió feletti szerződés – F4 Bau Kft.
5 millió feletti szerződés – F4 Bau Kft.
5 millió feletti szerződés – F4 Bau Kft.