Közzététel

Információs pult Telefon és Fax száma: 388-2373, 388-7370

Frissítés: a változást követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve:

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft
Székhelye: 1032 Budapest, San Marco u. 81.
Telefon/Fax: 388-2373, 388-7370
e-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu
honlap: www.kulturkozpont.hu

Frissítés: a változást követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Felügyeleti szerv: Óbuda – Békásmegyer Önkormányzata 100%
Székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3.
Telefonszám: 4378-500
e-mail: postabonto@obuda.hu
honlap: www.obuda.hu

Frissítés: a változást követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Tevékenységre működésre vonatkozó adatok:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Frissítés: a változást követően azonnal feltöltendő/csatolt fájlként elküldendő
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: művelődési házak működtetése

Tartalmuk:
– Közszolgáltatások igénybevételének rendje: Alapító okirat szerint
– Közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke: Alapító okirat szerint

Feltöltendő/ mellékletként elküldendő – 2. számú melléklet

Frissítés: a változást követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Adatvédelmi szabályzat

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk:

Közbeszerzési pályázat nyomdai szolgáltatásra – 3. számú melléklet

Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltendő/mellékletként elküldendő

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések, nyilvános megállapításai:

Belső ellenőrzési jelentés 2012. – 4. számú melléklet

Belső ellenőrzési jelentés 2017. ÓNY – Belső ellenőrzési jelentés ÓNY 2017

Belső ellenőrzési jelentés – Felújítás – Belső ellenőrzési jelentés – Felújítás

Állami Számvevőszék ellenőrzés 2017. – ÁSZ jelentés

Feltöltendő/mellékletként elküldendő

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége:

A Társaság közérdekű adatai, előzetes időpont egyeztetése után székhelyünk gazdasági irodájában megtekinthető:
Tel/Fax: 06/1 388-2373, 06/1 388-7370

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

KSH adatszolgáltatás – 5. számú melléklet

Feltöltendő/Mellékletként csatolandó
Frissítés: negyedévente. Az előző állapot archívumban tartásával.

Gazdálkodási adatok:

Közhasznúsági és számviteli beszámoló – 6. számú melléklet

Feltöltendő/Mellékletként csatolandó
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: 10 évig

Vezetők, tisztségviselők létszáma, illetményük, munkabérük, rendszeres juttatásaik, egyéb alkalmazottak részére nyújtott juttatások.

Felügyelő bizottsági tagok létszáma, illetményük, munkabérük, rendszeres juttatásaik, egyéb alkalmazottak részére nyújtott juttatások.

Feltöltendő/mellékletként elküldendő – 7. számú melléklet

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

Pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők pályázati eredménye:

Jelenleg nincs pályázat.

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

Közbeszerzési információk (Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről:

Közbeszerzési terv 2012. – 8. számú melléklet
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Megkötött szerződés

Feltöltendő/Mellékletként csatolandó
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott idejű szerződéseknél annak időtartama. (ÁFA nélküli adatok)

Szerződéslista csatolva – 9. számú melléklet

Feltöltendő/Csatolmányként elküldendő

Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napon
Megőrzés:. A közzétételt követő 5 évig

Statisztikai összegzés 2009
1. Tájékoztató ellenőrzésre
Egyszerűsített éves beszámoló 2010
Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
Független könyvvizsgálói jelentés közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010
2010. évi beszámoló elfogadása
2010. évi Közhasznúsági jelentés
2010. évi Közhasznúsági jelentés – számszaki rész
2010. évi közhasznúsági jelentés mellékletei
2011. évi közbeszerzési terv
2011. évi módosított közbeszerzési terv
2012. évi közhasznúsági jelentés
2012. évi Kiegészítő melléklet
A foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (2009-2012)
2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium visszaigazolása
2013. évi közbeszerzési terv
2013. évi beszámoló
2014. évi beszámoló
2015. évi beszámoló
Alapító okirat
Alapító okirat 2015. 01. 19.
Alapitó okirat 2015. 02. 12.

Közbeszerzés 2012
Közbeszerzés 2013
Közbeszerzés 2014
Közbeszerzés 2015
Közbeszerzés 2016

Az  5.000.000,- Ft-ot meghaladó szerződések a 2010. június 1 és 2013. június 1. közötti időszakban:
5 millió feletti szerződés – Event 2010.10.25.
5 millió feletti szerződés – Event 2011.11.09.
5 millió feletti szerződés – Gryllus 2012.10.17.
5 millió feletti szerződés – Pepitart 2012.05.15.
5 millió feletti szerződés – Pepitart 2013.március 8.
Az  5.000.000,- Ft-ot meghaladó szerződések 2013. június 1-től:
5 millió feletti szerződés – S-TÉR Kft 
5 millió feletti szerződés – Vento
2013. és 2014. évi közbeszerzési terv
2015. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. Óbudai Nyár 2015
Belső ellenőrzési jelentés
5 millió feletti szerződés – BDK
5 millió feletti szerződés – Viprodukció
5 millió feletti szerződés – Gryllus

5 millió feletti szerződés – Gallaidesign Kft.

Nyomdai szolgáltatás 2016 – eljárást megindító felhívás

5 millió feletti szerződés – F4 Bau Kft.
5 millió feletti szerződés – F4 Bau Kft.
5 millió feletti szerződés – F4 Bau Kft.

Hydroproof 2015
Ablakszakértő Kft 2015
Gryllus 2016
Viprodukció 2016

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat